Distance learning

 
Pretraživanje
Banke
Ispis teksta

Linkovi


Stranica: 1 2
 
Centar banka, Zagreb
Pored klasičnih bankarskih poslova Banka pruža i ostale usluge i to: kartično poslovanje, konzalting, informacije o bonitetu komitenata, financijski leasing i faktoring putem vlastite tvrtke "Centar leasing" i sl.

Credobanka d.d. Split
"Vaš poslovni credo."

Croatiabanka d.d. Zagreb

Dalmatinska banka d.d. Zadar
"Prave vrijednosti vrednuje vrijeme."

Dresdner Bank Croatia
Naša je banka osnovana 1997. pod nazivom BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d., kao zajednička banka u vlasništvu BNP Paribas S.A., Paris i Dresdner Bank AG, Frankfurt.

Dubrovačka banka d.d.

Erste & Steiermarkische Bank

Europay Hrvatska
Zadovoljstvo nam je predstaviti ovaj oblik komunikacije koji će Vam pomoći da bolje upoznate poslovno udruženje hrvatskih banaka, izdavatelja i prihvatitelja kartica iz palete MasterCard...

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Saznajte osnovne informacije o našem osnutku, osnovnoj ulozi, poslovnim aktivnostima i organizacijskoj strukturi.

Hrvatska narodna banka
Hrvatska monetarna banka.

Hrvatska Poštanska Banka d.d.
Okosnicu poslovanja HPB-a čini 1200 poštanskih ureda sa 2685 šaltera gusto razasutih po cijeloj Lijepoj našoj. HPB-u je poklonio povjerenje svaki peti stanovnik naše domovine sa 1.000.000 štednih partija.

HVB Bank Croatia d.d.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Kao članica Hypo Alpe-Adria grupe, čija je matična banka osnovana 1896. godine u Klagenfurtu i koja pokriva regiju Alpe-Jadran (Austrija, Slovenija, Italija, Hrvatska, a od nedavno i Bosna i Hercegovina) Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Kreditna banka Zagreb d.d.
Ponuda građanima: Štednja po viđenju s premijom, Računi po viđenju s trajnim nalogom, Računi po viđenju s trajnim nalogom, Oročena štednja

Kvarner banka d.d.
"Nastavljajući s usmjeravanjem svoje poslovne strategije prema suvremenim oblicima bankarskog poslovanja i novim uslugama, potvrđujući imidž dinamične i moderne male banke slijedimo zahtjeve tržišta i svojih klijenata."

Laguna banka
Osnovna zadaća novoosnovane banke bila je kvalitetno bankarsko servisiranje poslovanja i razvoja turizma poljoprivrede i trgovine, te cjelovita paleta usluga namjenjena građanima i obrtu.

Međimurska banka Čakovec
Stranica Međimurske banke Čakovec, regionalne banke s razvijenim on-line bankarstvom i web trgovinom. Kupnjom većinskog dijela dionica PBZ grupa je postala vlasnik. Nositelj je certifikata ISO 9002.

Nava Banka d.d. Zagreb

Patner banka d.d. Zagreb
Upravo brzinom i kvalitetom usluge Partner banka je od osnutka 1991. godine izrasla u respektabilnu univerzalnu banku, a bavi se poslovima modernog bankarstva, razvijajući pritom i sve tradicionalne poslove.

Požeška banka d.d.

Stranica: 1 2